– Toàn Dân bán hàng chính hãng.
– Sau khi đo đạc và khảo sát công trình xong, Quý khách đồng ý mua hàng hoặc đặt sản phẩm, tiến hành ký hợp đồng Quý khách vui lòng tạm ứng một phần giá trị để Toàn Dân sản xuất và làm nên những sản phẩm tốt nhất cho Quý khách, sau khi nghiệm thu, chúng tôi mới xin thanh toán nốt phần tiền còn lại.